Page
Menu
News
Jesteś tu:   Strona Główna > O NAS > Oferta

Oferta

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz będąc w tak szerokim gronie konkurencji na rynku lokalnym, jakim jest miasto Legnica, pragniemy przedstawić ofertę obsługi nieruchomości w zakresie zarządzania i eksploatacji Państwa obiektu.

Przyjmując zlecony zarząd Państwa  nieruchomością przejmujemy w imieniu wspólnoty od dotychczasowego zarządcy dokumentacji techniczną, formalno-prawną i finansową właścicieli, następnie przystępujemy do weryfikacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości. 

Kolejnym etapem będzie bezpłatne opracowanie  przez nas programu "funkcjonalni-użytkowego" nieruchomości. Jest to skrupulatna analiza obiektu w zakresie uwarunkowań technicznych w branży budowlanej i instalacyjnej. Jednocześnie przeprowadzamy bezpłatną szczegółową kontrolę stanu technicznego obiektu w zakresie wszystkich branż zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane. W opracowaniu zostają również wyszczególnione możliwości techniczne w zakresie poprawy funkcjonalności obiektu, możliwości pozyskiwania dochodu przez Wspólnotę Mieszkaniową przy wykorzystaniu istniejących uwarunkowań budynku.

Prowadzimy racjonalną gospodarkę nieruchomości co skutkuje wykonywaniem prac niezbędnych do ich realizacji. Zawsze dokonujemy wizji lokalnej na obiekcie  przed podjęciem decyzji o potrzebie wykonania napraw, remontu, wymiany lub konserwacji. Możemy zagwarantować Państwu, że pod naszym zarządem nie zostanie przeprowadzona  żadna najdrobniejsza nawet inwestycja czy naprawa, która nie będzie w rzeczywistości potrzebna. Nie narażamy naszych klientów na niepotrzebne koszta.

Sprawujemy całodobową opiekę nad nieruchomością , poprzez  24 godzinny serwis interwencyjny. Nie pobieramy opłat za całodobową gotowość do interwencji. Usługa świadczona jest w ramach wynagrodzenia zarządcy.

W celu weryfikacji , podnoszenia jakości i uzupełnienia świadczonych usług przez firmy i osoby pracujące na zlecenie  Wspólnoty firma Concordia zwyczajowo prowadzi system wymiany informacji z członkami Wspólnoty w formie nie tylko  indywidualnych  rozmów ale także  akcji ankietowania. Kontroli podlega w szczególności  jakość świadczonych usług przez firmy zewnętrzne.

Nasz zespół posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu  dokumentacji technicznych obiektów budowlanych, dążymy do zapewnienia kompletu dokumentów jakie obiekt  budowlany powinien posiadać  od początku jego powstania zgodnie z obowiązującym prawem.

Zapewniamy kompleksową obsługę finansowo-księgową Wspólnoty Mieszkaniowej i obsługę administracyjno-prawną. Prowadzimy pełny zakres obsługi finansowej wspólnoty mieszkaniowej w postaci prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zakładamy odrębny rachunek bankowy utworzony tylko dla Państwa Wspólnoty.

Dążymy do uruchomienia obsługi portalu internetowego umożliwiającego załatwianie spraw drogą elektroniczną w pełnym zakresie.

Każdy członek wspólnoty otrzyma od nas "login" i " hasło" za pomocą którego uzyska dostęp do serwisu informacyjnego, w ramach którego właściciel lokalu po zalogowania się  do strony internetowej wspólnoty otrzyma pełen pakiet informacji dotyczących jego lokalu, m.in. terminy płatności, zaległości płatnicze, zestawienie dotychczasowych wpłat na fundusz remontowy oraz zarząd nieruchomością , daty i wartości odczytów liczników za media, terminy i wartości wpłat dokonanych przez najemców, bieżące informacje zarządu i administracji nieruchomości, projekty planowanych i zatwierdzonych uchwał i innych dokumentów wewnętrznych wspólnoty np. regulamin porządku domowego, aktualności z życia wspólnoty czy możliwość korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Program posiada zabezpieczenia umożliwiające odczytywanie danych tylko przez uprawnione  do tego osoby.

Posiadamy w naszej ofercie szeroką ofertę ubezpieczeń dla Wspólnoty Mieszkaniowej przygotowaną pod katem ubezpieczenia budynków mieszkalnych oraz  odpowiedzialności cywilnej.  Polisa może uwzględniać także inne rodzaje ubezpieczeń np. od stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych a także od dewastacji. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać udzielona w wariancie podstawowym lub rozszerzonym. My pomagamy w wyborze najkorzystniejszego pakietu.

Naszym fundamentem jest odpowiednio przygotowany zespół fachowców  składający się z przeszkolonych i doświadczonych administratorów, zarządców nieruchomości oraz specjalistów ds. gospodarki ekonomiczno-finansowej. Prowadzimy stałą edukację naszych pracowników, posiadamy system szkoleń wewnętrznych i określoną  ścieżkę rozwoju, co sprawia , że nasi pracownicy wykonują swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem. 

Struktura organizacyjna naszej firmy jest bardzo prosta, a jej celem jest łatwy kontakt i dobra komunikacja z mieszkańcami oraz Zarządem Wspólnoty  Mieszkaniowej. Za każdą nieruchomość  odpowiada konkretny zespół.

Wyselekcjonowane jednostki partnerskie i sprawdzone podmioty rynku nieruchomości (kancelarie prawne, brokerzy, instytucje finansowe, firmy sprzątające, hydrauliczne, elektryczne i inni specjaliści) gwarantują wysoki poziom usług za rozsądną cenę. 

Sądzimy, że przedstawione wyżej argumenty, świadczą o odmienności naszej firmy w powiązaniu z istniejącym na rynku legnickim, szerokim gronem konkurencji. 

 

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login