Page
Menu
News
Jesteś tu:   Strona Główna > ARTYKUŁY / PORADY > Informacje

Informacje

Najważniejsze akty prawne związane z nieruchomościami  :

1) Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 r.                                                   

   /?download=Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 r..pdf  )         

2)  Ustawa o księgach wieczystych i hipotece    

      http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820190147        

3)  Kodeks cywilny          

      http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

4)  Kodeks postępowania cywilnego 

     http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296

5) Ustawa o gospodarce nieruchomościami

     http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971150741

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

     http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414

7) Ustawa o dodatkach mieszkaniowych 

    http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710734

8) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji  i remontów 

    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082231459

9) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania 

    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061831354

10 ) Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych 

    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883

11) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031621568

12)  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

     http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961320622

13)  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

     http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010720747

14) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych w wyniku działania żywiołu

     http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010840906

ze zmianą z dnia 6 sierpnia 2010 r. 

     http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101490996

15) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

     http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042072114

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690

ze zmianą z dnia 12 marca 2009 r. 

    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090560461

17) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 

     http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990740836

18 ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej

     /?download=Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie numeracji porządkowej.pdf

                                                                                                                                                                        


 


 
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login